web analytics
ተርጉም »
ከእኛ ጋር ቀጥታ ውይይት
ከእኛ ጋር ቀጥታ ውይይት
ጥያቄዎች ፣ ጥርጣሬዎች ፣ ጉዳዮች? እኛ ልንረዳዎ እዚህ ነን!
በማገናኘት ላይ ...
በአሁኑ ወቅት የትኛውም ኦፕሬተራችን አይገኝም ፡፡ እባክዎ ቆየት ብለው ይሞክሩ.
ኦፕሬተሮቻችን ሥራ በዝተዋል ፡፡ እባክዎ ቆየት ብለው ይሞክሩ
:
:
:
ጥያቄ አለዎት? ፃፍልን!
:
:
ይህ የቻት ክፍለ ጊዜ ተጠናቅቋል
ይህ ውይይት ጠቃሚ ነበር? ይህንን የውይይት ክፍለ ጊዜ ይምረጡ።
ጥሩ መጥፎ